Your world of Magento Extensions and Magento Themes.

IP Phone مدیریتی گرنداستریم - Grandstream

 IP Phone مدیریتی گرنداستریم - Grandstream

IP Phone های Grandstream برای کاربران معمولی تا حرفه ای و دفاتر کوچک و متوسط و پوشش نیازهای مختلف بهمراه بالا بردن ظرفیت ارتباطی آن ها عرضه شده اند.

گوشی های سری GXP از تلفن های ویپ Grandstream گوشی های SIP با ویژگی های غنی نسل آینده می باشند.

تا بر صفحه

IP Phone مدیریتی GXP2130 Grandstream

IP Phone مدیریتی GXP2130 Grandstream

Grandstream-گرنداستریم

قیمت: 56,660,000﷼

IP Phone مدیریتی GXP2140 Grandstream

 IP Phone مدیریتی GXP2140 Grandstream

Grandstream-گرنداستریم

قیمت: 65,070,000﷼

IP Phone مدیریتی GXP2160 Grandstream

IP Phone مدیریتی GXP2160 Grandstream

Grandstream-گرنداستریم

قیمت: 115,120,000﷼