Your world of Magento Extensions and Magento Themes.

IP Phone کارشناسی گرنداستریم - Grandstream

IP Phone کارشناسی گرنداستریم - Grandstream

IP Phone های Grandstream برای کاربران معمولی تا حرفه ای و دفاتر کوچک و متوسط و پوشش نیازهای مختلف بهمراه بالا بردن ظرفیت ارتباطی آن ها عرضه شده اند.

گوشی های سری GXP از تلفن های ویپ Grandstream گوشی های SIP با ویژگی های غنی نسل آینده می باشند.

تا بر صفحه

IP Phone کارشناسی GXP1628 گیگابیت Grandstream

 IP Phone کارشناسی GXP1628 گیگابیت Grandstream

Grandstream-گرنداستریم

قیمت: 36,000,000﷼

IP Phone کارشناسی GXP2135 Grandstream

 IP Phone کارشناسی GXP2135 Grandstream

Grandstream-گرنداستریم

قیمت: 56,640,000﷼

IP Phone کارشناسی GXP1625 Grandstream

 IP Phone کارشناسی GXP1625 Grandstream

Grandstream-گرنداستریم

قیمت: 27,620,000﷼

IP Phone کارشناسی GXP2170 Grandstream

 IP Phone کارشناسی GXP2170 Grandstream

Grandstream-گرنداستریم

قیمت: 77,240,000﷼