Your world of Magento Extensions and Magento Themes.

کارت GSM اپن وکس - OpenVox

کارت GSM اپن وکس - OpenVox

کارت های GSM شرکت OpenVox ارتباط قابل اندازه گیری با شبکه GSM برای دستگاه Linux شما ایجاد می‌کنند. این کارت های می‌توانند با هر کارت دیگری از شرکت OpenVox برای ایجاد مبدل TDM به PBX ارتباط برقرار نمایند.

تا بر صفحه

کارت OpenVox - GSM G400

کارت OpenVox - GSM G400

OpenVox-اپن وکس

قیمت: تماس بگیرید