Your world of Magento Extensions and Magento Themes.

گیت وی ویپ آنالوگ

گیت وی ویپ آنالوگ

از دستگاه گیت وی ویپ - VoIP Gateway آنالوگ برای اتصال خط شهری به پورت FXO جهت برقراری ارتباط با مرکز تلفن IP استفاده می شود. برای اتصال تلفن آنالوگ یا دستگاه فکس به شبکه VoIP، گیت وی FXS مورد استفاده قرار می گیرد. یک مرکز تلفن ویپ، روی بستر شبکه کار می کند بنابراین در صورتیکه نیاز به افزودن خط شهری یا تلفن آنالوگ به مرکز تلفن ویپ باشد، گیت وی ویپ آنالوگ یا کارت ویپ به کار می رود. معمولا در مواردی که فاصله سرور ویپ تا محل تحویل خط شهری زیاد است و یا نیاز به کاهش لود سرور ویپ باشد، از گیت وی VoIP به جای کارت VoIP استفاده می شود.

کاربرد مهم گیت وی های ویپ، در انتقال خط شهری روی بستر شبکه است. فارق از اینکه بستر شما شبکه داخلی، ایترنت، اینترانت، mpls و ... است، خط شهری را در مبدا به گیت وی FXO، تحویل دهید و در مقصد با گیت وی FXS، همان خط را تحویل بگیرید.

یک کاربرد دیگر گیت وی ویپ، اتصال سانترال سنتی به مرکز تلفن ویپ است. اگر به هر دلیلی حفظ سانترال و تلفن های قدیمی در سازمان لازم است، می توانید با گیت وی ویپ آنالوگ، شبکه تلفن قدیمی را با شبکه ویپ ادغام نمایید. برای این کار کافیست گیت وی ویپ با تعداد پورت مناسب FXO یا FXS تهیه کنید.

 

صفحه:
  1. 1
  2. 2
تا بر صفحه

گیت وی Sangoma FXO-FXS Vega 60G

گیت وی Sangoma FXO-FXS Vega 60G

Sangoma-سنگوما

قیمت: تماس بگیرید

 

 

گیت وی Sangoma FXS Vega 3050G

گیت وی Sangoma FXS Vega 3050G

Sangoma-سنگوما

قیمت: 1,397,000,000﷼

یستار - Yeastarگیت وی FXS NeoGate TA400

 یستار - Yeastarگیت وی FXS NeoGate TA400

Yeastar-یستار

قیمت: 85,910,000﷼

یستار - Yeastarگیت وی FXO NeoGate TA410

 یستار - Yeastarگیت وی FXO NeoGate TA410

Yeastar-یستار

قیمت: 138,600,000﷼

یستار - Yeastarگیت وی FXS NeoGate TA800

 یستار - Yeastarگیت وی FXS NeoGate TA800

Yeastar-یستار

قیمت: 140,580,000﷼

گیت وی Sangoma FXO-FXS Vega 50 - VS0114

گیت وی Sangoma FXO-FXS Vega 50 - VS0114

Sangoma-سنگوما

قیمت: 167,040,000﷼

یستار - Yeastarگیت وی FXO NeoGate TA810

 یستار - Yeastarگیت وی FXO NeoGate TA810

Yeastar-یستار

قیمت: 213,120,000﷼

گیت وی Sangoma FXO Vega 50 - VS0119

گیت وی Sangoma FXO Vega 50 - VS0119

Sangoma-سنگوما

قیمت: 277,860,000﷼

گیت وی Sangoma FXO-FXS Vega 50 - VS0113

گیت وی Sangoma FXO-FXS Vega 50 - VS0113

Sangoma-سنگوما

قیمت: 305,860,000﷼

یستار - Yeastarگیت وی FXS NeoGate TA1600

 یستار - Yeastarگیت وی FXS NeoGate TA1600

Yeastar-یستار

قیمت: 327,360,000﷼

گیت وی Sangoma FXO Vega 50 - VS0118

گیت وی Sangoma FXO Vega 50 - VS0118

Sangoma-سنگوما

قیمت: 356,570,000﷼

یستار - Yeastarگیت وی FXO NeoGate TA2400

یستار - Yeastarگیت وی FXO NeoGate TA2400

Yeastar-یستار

قیمت: 463,670,000﷼