Your world of Magento Extensions and Magento Themes.

کارت ویپ دیجیتال

کارت ویپ دیجیتال

برای اتصال خط شهری E1 یا PRI و یا سانترال سنتی به مرکز تلفن ویپ، می توان از کارت ویپ E1 استفاده نمود. ظرفیت دلخواه را با توجه به تعداد خط E1 و یا تعداد ماژول PRI روی سانترال انتخاب نمایید. کارت تلفنی E1 با نصب بر روی مادربرد سرور، PRI را به VOIP تبدیل می کند. کارت های ویپ E1، از ظرفیت ۱ تا ۱۶ پورت E1 دارند. جهت برقراری ۳۰ تماس همزمان بین سانترال سنتی و مرکز تلفن ویپ، یک کارت ویپ E1 نیاز دارید.

جهت افزایش کیفیت صدا در شبکه ویپ، کارت ویپ E1 - PRI را که دارای ماژول سخت افزاری حذف اکو است، انتخاب نمایید تا از انتقال صدایی شفاف و بدون اکو در مرکز تلفن ویپ لذت ببرید.

صفحه:
  1. 1
  2. 2
تا بر صفحه

کارت Sangoma - A101D - E1-PRI

کارت Sangoma - A101D - E1-PRI

Sangoma-سنگوما

قیمت: 33,370,000﷼

کارت Sangoma - A101De - E1-PRI

کارت Sangoma - A101De - E1-PRI

Sangoma-سنگوما

قیمت: 32,060,000﷼

کارت Sangoma - A101e - E1-PRI

کارت Sangoma - A101e - E1-PRI

Sangoma-سنگوما

قیمت: 20,780,000﷼

کارت Sangoma - A101 - E1-PRI

کارت Sangoma - A101 - E1-PRI

Sangoma-سنگوما

قیمت: 20,780,000﷼

کارت Sangoma - A102 - E1-PRI

کارت Sangoma - A102 - E1-PRI

Sangoma-سنگوما

قیمت: 34,300,000﷼

کارت Sangoma - A102D - E1-PRI

کارت Sangoma - A102D - E1-PRI

Sangoma-سنگوما

قیمت: 52,780,000﷼

کارت Sangoma - A102De - E1-PRI

کارت Sangoma - A102De - E1-PRI

Sangoma-سنگوما

قیمت: 52,780,000﷼

کارت Sangoma - A102e - E1-PRI

کارت Sangoma - A102e - E1-PRI

Sangoma-سنگوما

قیمت: 34,300,000﷼

کارت Sangoma - A104De - E1-PRI

کارت Sangoma - A104De - E1-PRI

Sangoma-سنگوما

قیمت: 100,380,000﷼

کارت Sangoma - A104e - E1-PRI

کارت Sangoma - A104e - E1-PRI

Sangoma-سنگوما

قیمت: 62,230,000﷼

کارت Sangoma - A104 - E1-PRI

کارت Sangoma - A104 - E1-PRI

Sangoma-سنگوما

قیمت: 62,230,000﷼

کارت Sangoma - A104D - E1-PRI

کارت Sangoma - A104D - E1-PRI

Sangoma-سنگوما

قیمت: 90,160,000﷼