Your world of Magento Extensions and Magento Themes.

کارت دیجیتال اپن وکس - OpenVox

کارت دیجیتال اپن وکس - OpenVox

کارت های دیجیتال PRI T1/E1/J1 شرکت OpenVox، با بالاترین کارایی، با صرفه‌ترین رابط تلفنی دیجیتال می‌باشند که با ترکیب سخت افزارهای OpenVox و نرم افزارهای متن بازهمچون استریسک و سیستم های مبتنی بر آن مانند ایزابل، تنظیمات تلفنی گسترده‌ای را ممکن می‌سازند. راه حل های OpenVox برترین راهکار را برای یکپارچگی ارتباطات ارائه می‌کنند. تمامی کارت های رابط E1/T1/J1 می‌توانند به صورت مستقیم به رابط فیزیکی E1/T1/J1 متصل شده و این امکان را به مشتریان خود می‌دهد تا برجسته‌ترین مراکز تماس، PBX و IVR را در سراسر جهان پیاده سازی و اجرا نمایند.

تا بر صفحه

کارت دیجیتال OpenVox - D110P

کارت دیجیتال OpenVox - D110P

OpenVox-اپن وکس

قیمت: 112,880,000﷼

کارت دیجیتال OpenVox - D130

کارت دیجیتال OpenVox - D130

OpenVox-اپن وکس

قیمت: 147,440,000﷼

کارت دیجیتال OpenVox - D210

کارت دیجیتال OpenVox - D210

OpenVox-اپن وکس

قیمت: 176,630,000﷼

کارت دیجیتال OpenVox - D410

کارت دیجیتال OpenVox - D410

OpenVox-اپن وکس

قیمت: 209,250,000﷼

کارت دیجیتال OpenVox - D230

کارت دیجیتال OpenVox - D230

OpenVox-اپن وکس

قیمت: 210,000,000﷼

کارت دیجیتال OpenVox - D430

کارت دیجیتال OpenVox - D430

OpenVox-اپن وکس

قیمت: 386,250,000﷼