Warning: include(Nrz/Zqr.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/mallofvoip/public_html/lib/Varien/Autoload.php on line 93

Warning: include(): Failed opening 'Nrz/Zqr.php' for inclusion (include_path='/home/mallofvoip/public_html/app/code/local:/home/mallofvoip/public_html/app/code/community:/home/mallofvoip/public_html/app/code/core:/home/mallofvoip/public_html/lib:.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/mallofvoip/public_html/lib/Varien/Autoload.php on line 93

Warning: include(J/SPA.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/mallofvoip/public_html/lib/Varien/Autoload.php on line 93

Warning: include(): Failed opening 'J/SPA.php' for inclusion (include_path='/home/mallofvoip/public_html/app/code/local:/home/mallofvoip/public_html/app/code/community:/home/mallofvoip/public_html/app/code/core:/home/mallofvoip/public_html/lib:.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/mallofvoip/public_html/lib/Varien/Autoload.php on line 93
‫ کارت دیجیتال اپن وکس - OpenVox

Your world of Magento Extensions and Magento Themes.

کارت دیجیتال اپن وکس - OpenVox

کارت دیجیتال اپن وکس - OpenVox

کارت های دیجیتال PRI T1/E1/J1 شرکت OpenVox، با بالاترین کارایی، با صرفه‌ترین رابط تلفنی دیجیتال می‌باشند که با ترکیب سخت افزارهای OpenVox و نرم افزارهای متن بازهمچون استریسک و سیستم های مبتنی بر آن مانند ایزابل، تنظیمات تلفنی گسترده‌ای را ممکن می‌سازند. راه حل های OpenVox برترین راهکار را برای یکپارچگی ارتباطات ارائه می‌کنند. تمامی کارت های رابط E1/T1/J1 می‌توانند به صورت مستقیم به رابط فیزیکی E1/T1/J1 متصل شده و این امکان را به مشتریان خود می‌دهد تا برجسته‌ترین مراکز تماس، PBX و IVR را در سراسر جهان پیاده سازی و اجرا نمایند.

تا بر صفحه

کارت دیجیتال OpenVox - D110P

کارت دیجیتال OpenVox - D110P

OpenVox-اپن وکس

قیمت: 153,510,000﷼

کارت دیجیتال OpenVox - D130

کارت دیجیتال OpenVox - D130

OpenVox-اپن وکس

قیمت: 200,520,000﷼

کارت دیجیتال OpenVox - D210

کارت دیجیتال OpenVox - D210

OpenVox-اپن وکس

قیمت: 240,210,000﷼

کارت دیجیتال OpenVox - D410

کارت دیجیتال OpenVox - D410

OpenVox-اپن وکس

قیمت: 284,580,000﷼

کارت دیجیتال OpenVox - D230

کارت دیجیتال OpenVox - D230

OpenVox-اپن وکس

قیمت: 285,600,000﷼

کارت دیجیتال OpenVox - D430

کارت دیجیتال OpenVox - D430

OpenVox-اپن وکس

قیمت: 525,300,000﷼