Warning: include(Nrz/Zqr.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/mallofvoip/public_html/lib/Varien/Autoload.php on line 93

Warning: include(): Failed opening 'Nrz/Zqr.php' for inclusion (include_path='/home/mallofvoip/public_html/app/code/local:/home/mallofvoip/public_html/app/code/community:/home/mallofvoip/public_html/app/code/core:/home/mallofvoip/public_html/lib:.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/mallofvoip/public_html/lib/Varien/Autoload.php on line 93

Warning: include(J/SPA.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/mallofvoip/public_html/lib/Varien/Autoload.php on line 93

Warning: include(): Failed opening 'J/SPA.php' for inclusion (include_path='/home/mallofvoip/public_html/app/code/local:/home/mallofvoip/public_html/app/code/community:/home/mallofvoip/public_html/app/code/core:/home/mallofvoip/public_html/lib:.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/mallofvoip/public_html/lib/Varien/Autoload.php on line 93
‫ کارت تلفنی ویپ

Your world of Magento Extensions and Magento Themes.

کارت تلفنی ویپ

کارت تلفنی جهت اتصال GSM, E1, FXS, FXO به سیستم استریسک، ایزابل یا FreePBX

کارت تلفنی ويپ VoIP - شما را قادر به استفاده از خط شهری آنالوگ یا E1 مخابراتي در بستر شبکه VoIP و برقراری ارتباط با طيف وسيعی از شبکه‌های مخابراتی و سيستم‌هاي VoIP می سازد. کارت تلفنی استریسک VoIP ارتباط شبکه ويپ را با بستر آنالوگ یا دیجیتال برقرار می کند و امکان راه اندازی مرکز تلفن ویپ VoIP، در ابعاد مختلف و امکانات پيشرفته را فراهم می کند. جهت راه اندازی يک مرکز تلفن ويپ IPPBX، از بين استريسک، ایزابل، فری پی بی ايکس و ... نرم افزار تلفني دلخواه را انتخاب نموده نصب نمایید، جهت اتصال خطوط شهری، کارت ويپ FXO را روی سرور مناسب نصب کنيد و برای اتصال تلفن های معمولی و يا دستگاه فکس به سيستم ويپ، ماژول FXS به کارت تلفنی اضافه نماييد. با اعمال تنظيمات موردنظر، يک مرکز تلفن ویپ ايده آل و مقرون به صرفه در مقايسه با IPPBX های مطرح دنيا از قبيل سيسکو يا مايتل در اختیار خواهید داشت.

شما می توانید با استفاده از کارت های آنالوگ و ديجيتال، خطوط شهری آنالوگ و E1، تلفن های آنالوگ، دستگاه فکس، سانترال و PBX های آنالوگ سنتی را به مرکز تلفن IP متصل نماييد.