Your world of Magento Extensions and Magento Themes.

کارت آنالوگ اپن وکس - OpenVox

کارت آنالوگ اپن وکس - OpenVox

OpenVox کارت های آنالوگ FXO/FXS را با کیفیت برتر و ویژگی‌های پشرفته، با امکان افزودن اختیاری پردازشگر سخت افزاری جهت حذف اکو و گسترش کارایی Asterisk® با هدف اتصال سیستم تلفنی به شبکه ی PSTN، تولید می‌کند. تعداد زیادی از راه حل های ارتباط تلفنی سنتی با ترکیب قدرتمند سخت افزار OpenVox و نرم افزار متن باز Asterisk ممکن می‌شود. کارت های آنالوگ OpenVox این امکان را به مشتریان خود می‌دهد تا برجسته‌ترین مراکز تماس، PBX و IVR را در سراسر جهان پیاده سازی و اجرا نمایند.

تا بر صفحه

کارت آنالوگ OpenVox - A400

کارت آنالوگ OpenVox - A400

OpenVox-اپن وکس

قیمت: 47,520,000﷼

کارت آنالوگ OpenVox - A800

کارت آنالوگ OpenVox - A800

OpenVox-اپن وکس

قیمت: 65,340,000﷼

کارت آنالوگ OpenVox - A1200

کارت آنالوگ OpenVox - A1200

OpenVox-اپن وکس

قیمت: 97,290,000﷼

کارت آنالوگ OpenVox - A810

کارت آنالوگ OpenVox - A810

OpenVox-اپن وکس

قیمت: 99,000,000﷼

کارت آنالوگ OpenVox - A1610

کارت آنالوگ OpenVox - A1610

OpenVox-اپن وکس

قیمت: 132,000,000﷼

کارت آنالوگ OpenVox - A2410

کارت آنالوگ OpenVox - A2410

OpenVox-اپن وکس

قیمت: 175,390,000﷼