Your world of Magento Extensions and Magento Themes.

تلفن IP

تلفن ویپ يا IP Phone، يك دستگاه تلفن تحت شبکه است که براي برقراري مکالمه تلفني روي بستر شبكه کاربرد دارد. تلفن ویپ با اتصال کابل شبکه و دريافت يك آدرس IP مي‌تواند در هر موقعيتي درشبكه قرار گيرد و مکالمه را از طريق ارسال و دريافت packet هاي IP برقرار نمايد. از آنجائيكه IP Phone، در سیستم VOIP و تحت شبکه کار مي کند لذا امكانات در آن بسيار زياد است و اين امكانات و قابليت‌ها بستگي به Feature هايي كه توليدكنندگان روي آن قرار مي‌دهند دارد.

با استفاده از IP Phone، كاربران مي‌توانند شماره داخلي خودشان را با خود جا به جا کنند بطوري كه در هر موقعيتي از شبکه با شماره داخلي خود، متصل شوند و هرگز يك مكالمه‌ را از دست ندهند. مي‌توانيد كنفرانس تلفني با IP Phone ايجاد نماييد. مي‌توانيد اطلاعات web را درحال پاسخ به مكالمه بخوانید و يا به يك سرويس Web based براي چك كردن ايميل، وضعيت هوا، شرايط ترافيك يا چك كردن موجودي خود در بانك متصل شويد.

كيفيت صوت و ضريب اطمينان در تلفن ویپ بالاتر از تلفنهاي سنتي مي‌باشد و براحتي قابل مديريت‌ كردن است. اکثر IP Phone ها داراي دو پورت شبکه مي باشند بنابراین بدون نياز به کابل کشي مجدد، مي‌توانند از کابل موجود استفاده کرده و به PC متصل شوند. در صورت استفاده از سيستم تلفن تحت شبکه -VOIP-، تلفن نيز بايد تحت شبکه باشند و يا با استفاده از مبدل، به شبکه متصل شوند.